Dine personopplysninger er trygge hos oss

I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilken informasjon NTVA samler inn, hvordan vi bruker den og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til

Avhengig av hva du registrerer og hvordan du bruker foreningens tjenester, lagrer vi disse opplysningene om deg:

Innvalgte medlemmer

Ved aksept av ditt medlemskap oppgir du kontaktinfo. Opplysningene lagres og brukes til å levere tjenester og tilbud til deg som innvalgt medlem, som SMS, e-post og post vedrørende ditt medlemskap.

Din skriftlige korrespondanse med foreningens sekretariat lagres for å kunne administrere ditt medlemskap.

Innvalgte medlemmer får opprettet en personlig profil på NTVAs nettside. Deler av disse opplysningene er søkbare og synlige på nett. Medlemmet kan selv redigere sin egen profil.

Medlemmer av Industrielt Råd

Behandling av opplysningene knyttet til våre bedriftsmedlemmer følger beskrivelsene gitt i denne personverserklæringen.

Påmelding nyhetsbrev

Ved påmelding til nyhetsbrev oppgir du kontaktinfo. Opplysningene lagres og brukes til å leveres nyhetsbrev. Du vil få tilgang til en personlig profil hvor du kan legge inn flere opplysninger, samt melde deg av nyhetsbrevet

Foredragsholdere

NTVA lagrer kontaktopplysninger om foredragsholder i forbindelse med arrangement. Materiale knyttet til foredragene vil bli publisert på nett og i trykkede publikasjoner så lenge det foreligger samtykke.

Ikke-medlemmer

Dersom du, som ikke-medlem, deltar på et av NTVAs arrangementer, lagrer vi kontaktinformasjon som er nødvendig for å identifisere den påmeldte og for eventuell betaling av deltakeravgift. Du tillater at vi bruker din kontaktinformasjon til eventuell oppfølging i etterkant av møtet, herunder kontakt i markedsføringsøyemed. Det samme gjelder for kunder som f.eks. i forbindelse med utleie av møtelokaler.

Leverandører

Vi deler ikke personopplysninger med våre leverandører med mindre det gjelder forvaltning av medlemsregister, utsendelse av møteinvitasjon og regnskap. For øvrig skal det foreligge et lovlig grunnlag som f.eks. leverandørenes databehandleravtale.

Deling og lagring av personopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyene Google Analytics og Facebook Pixel.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Facebook Pixel kan brukes for å vise rettede budskap i Facebook til de personer som har vært inne på websidene. Vi og Facebook vet ikke hvem disse personene er på individnivå.

Vi lagrer dine opplysninger, for medlemmer og ikke-medlemmer, så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for. Opplysningene slettes når lagringen ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet.

Nødvendige opplysninger knyttet til økonomiske transaksjoner behandles og slettes i tråd med Regnskapsloven.

Dine rettigheter

Som innvalgt medlem har du rett til å kreve innsyn og retting av dine personopplysninger. Du har videre rett til å be oss slette, begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger, dersom dette ikke er i konflikt med NTVAs medlemsvilkår.

Du har til enhver tid adgang til å trekke tilbake samtykker du har gitt oss.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no). Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. På vår nettside publiserer vi den til enhver tid aktuelle versjon.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er NTVA, ved Generalsekretær Gisle Johanson