NTVA er en uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1955 av personer i fagmiljøene ved Norges Tekniske Høgskole, NTH, i Trondheim. NTH var forløperen til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

NTVA har hovedkontor i Trondheim og arrangerer møter og seminarer i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. I hver by er det egne programkomiteer.

NTVA har om lag 600 medlemmer. Disse er innvalgt på grunnlag av innsats innen forskning eller anvendelse av tekniske og naturvitenskapelige fag i næringslivet.

NTVA har et styre som består av president, visepresident, registerfører, lederen for NTVAs industrielle råd og lederne for fire tematiske områder: Forskningspolitikk og vitenskapsbasert politikkrådgivning, rekruttering, formidling og arrangementer.

NTVA har et industrielt råd med om lag 35bedrifter og institusjoner. Sammen med de individuelle medlemmene gir dette en samling av bred teknologisk og naturvitenskapelig kompetanse som neppe finnes i andre norske organisasjoner. Industrielt råd har et arbeidsutvalg som skal styrke samarbeidet med NTVAs styre.

NTVA arbeider for økt rekruttering til teknologiske og naturvitenskapelige fag
Norge har for svak rekruttering til tekniske og naturvitenskapelig utdanning og yrker. Norsk skole og våre elever skårer lavt på alle internasjonale undersøkelser om timetall og prestasjoner for fagene matematikk, naturfag og teknologi. NTVA arbeider for å rette på dette.

NTVA arbeider for økt satsing på forskning, innovasjon og næringsutvikling
Det bevilges for lite penger til forskning i Norge, og det som bevilges brukes ikke på de beste fagmiljøene. Når sentrale politikere uttaler at de ønske å drive distriktspolitikk med forskningsmidler, blir det lite forskning for pengene.

NTVA styrker teknologiens plass i samfunnsdebatten
Det er en manglende forståelse i befolkningen generelt og hos politikere spesielt for at bedre kunnskaper om teknologi og naturfag er en nøkkelfaktor for å kunne øke verdiskapingen, og for å kunne løse sentrale framtidige samfunnsoppgaver. NTVA vil at kunnskapen fra forskningsfronten skal formidles av forskere til beslutningstakere.

NTVA utvikler en tverrfaglig møteplass
Vi arrangerer årlig i alt 35-40 møter eller seminarer der politikere, fagpersoner og representanter for næringslivet inviteres til å delta. Eksempler på tema som behandles er generell forsknings- og utdanningspolitikk, havbruk, petroleumsteknologi, klima, energi, sikkerhet, nanoteknologi, IKT og bioteknologi.

NTVA arbeider målrettet for å bli en møteplass hvor politikere og andre med interesse for naturfag og teknologi kan møte forskere fra forskjellige tekniske og naturvitenskapelige fagmiljø og næringslivsledere. Vi inviterer politikere og byråkrater fra alle departementer til våre møter.

I tillegg til at NTVAs arrangementer har en høy faglig standard, skal de også ha en hyggelig ramme.

Protokoll fra stiftelsesmøtet

Sammendrag av protokollen fra stiftelsesmøtet 9. september 1955.