Administrasjon

NTVAs administrasjon har kontor på Lerchendal gård i Trondheim.

Generelle henvendelser
post@ntva.no

Generalsekretær Gisle Johanson
gisle.johanson@ntva.no (+47) 414 40 050 

Besøksadresse Strindvegen 2, 7034 Trondheim
Postadresse Lerchendal gård, 7491 Trondheim

Styret

Kontaktopplysninger for NTVAs styre

Programkomiteer

Kontaktopplysninger for programkomiteene i Agder, Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim

Innvalgskomite

Kontaktopplysninger for innvalgskomiteen for medlemskap

Industrielt råd

Kontaktopplysninger for arbeidsutvalget for Industrielt råd