Arrangementer

Se flere arrangementer

Aktuelt

Se flere artikler

Viser artikler innen . Vis alle

straight view alongside a train zooming along a platform

Industrielt råd

Samarbeid og kunnskapsdeling mellom forskning og næringsliv, er en sentral del av NTVAs formålsparagraf. I NTVAs Industrielt Råd danner om lag 45 medlemsvirksomheter et unikt nettverk av utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsbedrifter. Industrielt Råd sikrer at NTVAs virksomhet er godt forankret i næringsliv og forskning. Medlemsvirksomhetene i Industrielt Råd bidrar også med et viktig bidrag til finansiering av NTVAs virksomhet.

Les mer om Industrielt råd

NTVA gratulerer sine nye medlemmer

Onsdag 21. april avholdt NTVA sitt årsmøte og presenterte medlemmene som har blitt valgt inn i akademiet i året som har gått. Innvalg i NTVA skjer i to omganger i løpet av året og i 2020 ble 38 nye medlemmer innvalgt. Les artikkelen