NTVA

NTVA
NTVA 2017-04-17T09:32:22+00:00

Kommende arrangement

 • Oslo: Møte 25. april 2018

  Autonome fartøyer

  Autonome skip internasjonalt: Hvordan ligger Norge an? v/Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker, SINTEF Ocean...

 • Oslo: Møte 25. april 2018

  onsdag, 25 apr 2018 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  Autonome fartøyer

  Autonome skip internasjonalt: Hvordan ligger Norge an? v/Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker, SINTEF OceanAutonome skip ble for alvor satt på dagsorden av MUNIN-prosjektet hvor MARINTEK hadde rollen som teknisk koordinator. Dette prosjektet frembrakte også betydelig kunnskap om hva autonome skip er og ikke er: Autonome skip vil ikke erstatte konvensjonelle skip i konvensjonell skipsfart, de vil introdusere nye muligheter og nye forretningsmodeller. Dette vil bli løsninger som er betydelig bedre integrert i logistikken enn dagen skipsfart noe som i sin tur ikke bare krever kompetanse på skipsbygging og navigasjonsutstyr, men på alle områder innen maritim skipstransport. I realiteten er det få andre land enn Norge som har en bedre mulighet til å fremskaffe den kombinerte kompetansen i et relativt tett samarbeidende fagmiljø. Foredraget vil se overordnet på hva autonome skip er og gi en oversikt over kjente nasjonale og internasjonale prosjekter og initiativer.Yara Birkeland – Verdens første autonome containerskip v/An-Magritt Tinlund Ryste, ansvarlig for teknologiutviklingsprogrammet for autonomi, Kongsberg MaritimeForedraget tar for seg tre sentrale elementer; hva?, hvorfor? og hvordan?.
  • Hva? – Med Yara Birkeland blir etablerte prosesser endret ved at et stort vareproduserende selskap som Yara kommer til teknologileverandøren KONGSBERG med en logistikkutfordring. Her beskrives i overordnede trekk hva utfordringen består i.
  • Hvorfor? – Yara har et helt klart mål med Yara Birkeland, men hvorfor går KONGSBERG inn i samarbeidet? Hva er vår motivasjon og drivkraft?
  • Hvordan? – Hvordan skal vi løse utfordringen og hva legger vi vekt på når vi utvikler teknologien for verdens første autonome containerskip?
  Møtet er åpent for alle interesserte.De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen mandag 23. april. Egenandelen for middagen er kr 400, og påmeldte vil få tilsendt faktura.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 400.00 Egenandel middag

  Bergen: Møte 8. mai 2018

  tirsdag, 8 mai 2018 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  Digitalisering og omstilling

  Foredrag ved: Stian Bless, direktør for digitalisering, Karsten Moholt ASDet er stadig mer snakk om digitalisering. Hvorfor er det slik? Digitalisering defineres som bruk av digitale verktøy for å effektivisere prosesser eller endre forretningsmodeller for å øke verdiskapning. Disrupsjon defineres som innovasjon eller nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant og dermed sette etablerte bedrifter på sidelinjen. Svaret for slik bedrifter er derfor omstilling.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.De som vil delta på et enkelt måltid etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen fredag 4. mai.Måltidet er gratis.
  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Grimstad: Møte 7. juni 2018

  torsdag, 7 jun 2018 -

  Tidspunkt: 15:30 - 19:00

  Digitalisering i offshorebransjen

  Christoffer Jørgenvåg, CEO, Red RockRed Rock er et meget spennende firma, som bl. a lager kraner og logistikkløsninger med basis i den digitale verden, og tilpasser stålet etterpå, ikke som de store gjør det med stålet først!

  Location


  Universitetet i Agder
  Jon Lilletunsvei 9
  Grimstad,

  Påmeldingsavgift:


 • Bergen: Møte 8. mai 2018

  Digitalisering og omstilling

  Foredrag ved: Stian Bless, direktør for digitalisering, Karsten Moholt ASDet er stadig mer snakk om dig...

 • Oslo: Møte 25. april 2018

  onsdag, 25 apr 2018 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  Autonome fartøyer

  Autonome skip internasjonalt: Hvordan ligger Norge an? v/Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker, SINTEF OceanAutonome skip ble for alvor satt på dagsorden av MUNIN-prosjektet hvor MARINTEK hadde rollen som teknisk koordinator. Dette prosjektet frembrakte også betydelig kunnskap om hva autonome skip er og ikke er: Autonome skip vil ikke erstatte konvensjonelle skip i konvensjonell skipsfart, de vil introdusere nye muligheter og nye forretningsmodeller. Dette vil bli løsninger som er betydelig bedre integrert i logistikken enn dagen skipsfart noe som i sin tur ikke bare krever kompetanse på skipsbygging og navigasjonsutstyr, men på alle områder innen maritim skipstransport. I realiteten er det få andre land enn Norge som har en bedre mulighet til å fremskaffe den kombinerte kompetansen i et relativt tett samarbeidende fagmiljø. Foredraget vil se overordnet på hva autonome skip er og gi en oversikt over kjente nasjonale og internasjonale prosjekter og initiativer.Yara Birkeland – Verdens første autonome containerskip v/An-Magritt Tinlund Ryste, ansvarlig for teknologiutviklingsprogrammet for autonomi, Kongsberg MaritimeForedraget tar for seg tre sentrale elementer; hva?, hvorfor? og hvordan?.
  • Hva? – Med Yara Birkeland blir etablerte prosesser endret ved at et stort vareproduserende selskap som Yara kommer til teknologileverandøren KONGSBERG med en logistikkutfordring. Her beskrives i overordnede trekk hva utfordringen består i.
  • Hvorfor? – Yara har et helt klart mål med Yara Birkeland, men hvorfor går KONGSBERG inn i samarbeidet? Hva er vår motivasjon og drivkraft?
  • Hvordan? – Hvordan skal vi løse utfordringen og hva legger vi vekt på når vi utvikler teknologien for verdens første autonome containerskip?
  Møtet er åpent for alle interesserte.De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen mandag 23. april. Egenandelen for middagen er kr 400, og påmeldte vil få tilsendt faktura.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 400.00 Egenandel middag

  Bergen: Møte 8. mai 2018

  tirsdag, 8 mai 2018 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  Digitalisering og omstilling

  Foredrag ved: Stian Bless, direktør for digitalisering, Karsten Moholt ASDet er stadig mer snakk om digitalisering. Hvorfor er det slik? Digitalisering defineres som bruk av digitale verktøy for å effektivisere prosesser eller endre forretningsmodeller for å øke verdiskapning. Disrupsjon defineres som innovasjon eller nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant og dermed sette etablerte bedrifter på sidelinjen. Svaret for slik bedrifter er derfor omstilling.Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.Møtet er åpent for alle interesserte.De som vil delta på et enkelt måltid etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen fredag 4. mai.Måltidet er gratis.
  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Grimstad: Møte 7. juni 2018

  torsdag, 7 jun 2018 -

  Tidspunkt: 15:30 - 19:00

  Digitalisering i offshorebransjen

  Christoffer Jørgenvåg, CEO, Red RockRed Rock er et meget spennende firma, som bl. a lager kraner og logistikkløsninger med basis i den digitale verden, og tilpasser stålet etterpå, ikke som de store gjør det med stålet først!

  Location


  Universitetet i Agder
  Jon Lilletunsvei 9
  Grimstad,

  Påmeldingsavgift:


 • Grimstad: Møte 7. juni 2018

  Digitalisering i offshorebransjen

  Christoffer Jørgenvåg, CEO, Red Rock Red Rock er et meget spennende firma, som bl. a lager kraner ...

 • Oslo: Møte 25. april 2018

  onsdag, 25 apr 2018 -

  Tidspunkt: 18:00 - 22:00

  Autonome fartøyer

  Autonome skip internasjonalt: Hvordan ligger Norge an? v/Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker, SINTEF Ocean Autonome skip ble for alvor satt på dagsorden av MUNIN-prosjektet hvor MARINTEK hadde rollen som teknisk koordinator. Dette prosjektet frembrakte også betydelig kunnskap om hva autonome skip er og ikke er: Autonome skip vil ikke erstatte konvensjonelle skip i konvensjonell skipsfart, de vil introdusere nye muligheter og nye forretningsmodeller. Dette vil bli løsninger som er betydelig bedre integrert i logistikken enn dagen skipsfart noe som i sin tur ikke bare krever kompetanse på skipsbygging og navigasjonsutstyr, men på alle områder innen maritim skipstransport. I realiteten er det få andre land enn Norge som har en bedre mulighet til å fremskaffe den kombinerte kompetansen i et relativt tett samarbeidende fagmiljø. Foredraget vil se overordnet på hva autonome skip er og gi en oversikt over kjente nasjonale og internasjonale prosjekter og initiativer. Yara Birkeland – Verdens første autonome containerskip v/An-Magritt Tinlund Ryste, ansvarlig for teknologiutviklingsprogrammet for autonomi, Kongsberg Maritime Foredraget tar for seg tre sentrale elementer; hva?, hvorfor? og hvordan?.
  • Hva? – Med Yara Birkeland blir etablerte prosesser endret ved at et stort vareproduserende selskap som Yara kommer til teknologileverandøren KONGSBERG med en logistikkutfordring. Her beskrives i overordnede trekk hva utfordringen består i.
  • Hvorfor? – Yara har et helt klart mål med Yara Birkeland, men hvorfor går KONGSBERG inn i samarbeidet? Hva er vår motivasjon og drivkraft?
  • Hvordan? – Hvordan skal vi løse utfordringen og hva legger vi vekt på når vi utvikler teknologien for verdens første autonome containerskip?
  Møtet er åpent for alle interesserte. De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen mandag 23. april. Egenandelen for middagen er kr 400, og påmeldte vil få tilsendt faktura.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 400.00 Egenandel middag

  Bergen: Møte 8. mai 2018

  tirsdag, 8 mai 2018 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  Digitalisering og omstilling

  Foredrag ved: Stian Bless, direktør for digitalisering, Karsten Moholt AS Det er stadig mer snakk om digitalisering. Hvorfor er det slik? Digitalisering defineres som bruk av digitale verktøy for å effektivisere prosesser eller endre forretningsmodeller for å øke verdiskapning. Disrupsjon defineres som innovasjon eller nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant og dermed sette etablerte bedrifter på sidelinjen. Svaret for slik bedrifter er derfor omstilling. Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna. Møtet er åpent for alle interesserte. De som vil delta på et enkelt måltid etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen fredag 4. mai. Måltidet er gratis.
  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Grimstad: Møte 7. juni 2018

  torsdag, 7 jun 2018 -

  Tidspunkt: 15:30 - 19:00

  Digitalisering i offshorebransjen

  Christoffer Jørgenvåg, CEO, Red Rock Red Rock er et meget spennende firma, som bl. a lager kraner og logistikkløsninger med basis i den digitale verden, og tilpasser stålet etterpå, ikke som de store gjør det med stålet først!

  Location


  Universitetet i Agder
  Jon Lilletunsvei 9
  Grimstad,

  Påmeldingsavgift:


Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

Mekatronikk blir en viktig komponent i fremtidens norske industriproduksjon

Det stilles økende krav til dokumentert funksjonalitet og levetid før ny teknologi kan tas i bruk, MIL (Mecatronic Innovation Lab) legger til rette for testing og teknologikvalifisering av komponenter og moduler. Bakgrunnen er at det er dokumentert et stort behov for levetidstester og tester under klimapåvirkning, blant annet sterk kulde, av komponenter og moduler som inngår i de automatiserte systemene. [...]

INDUSTRIELT RÅDS ÅRSMØTE 8.MARS – I KVINNNENES TEGN

På den internasjonale kvinnedagen torsdag 8.mars holdt NTVAs Industrielle Råd sitt årsmøte, sitt seminar og etterfølgende middag i standsmessige omgivelser i Drammensveien 78 i Oslo. Med bakgrunn i den dagens som var valgt for møtet, fikk kvinnene prege programmet: NTVA hadde vært så heldig å få statssekretær Rebekka Borch i Kunnskapsdepartementet som åpningsinnleder. Hun snakket om kompetansebehov og det grønne [...]

Teknologi som endrer media

Onsdag 7. mars den teknologiske utviklingen innen norske media tema for et kveldsmøte i Arkeologisk museum i Stavanger. NTVA arrangerte og det var et fellesarrangement med Vitenskapsakademiet i Stavanger og Tekna. Den første innlederen var Helle Bøe Øverbye som er direktør, Schibsted Media Group som fortalte om teknologi som endrer media - og folk som jobber der. Det er et meget dramatisk utviklingsbilde som [...]

Smart industri 4.0 – fellesseminar NTVA/IVA

Tirsdag 6. mars kunne NTVA og IVA Väst invitere til seminar i den svenske ambassadørens residens i Inkognitogaten 27 i Oslo. Det er en praktvilla i Oslos beste strøk. Temaet for seminaret var smart industri og seminaret frembrakte en rekke eksempler på digitalisering av svensk og norsk industri. Det var en sterk gruppe av innledere: • Odd Myklebust, forskningssjef, SINTEF Raufoss: [...]