Rapporten fra denne serien kan nå lastes ned:

https://www.ntnu.edu/documents/1276062818/0/Policy_Brief_Energikrisen+i+Europa_v13.pdf/f45ccc2a-2c35-ea1b-71f1-cbfa910c76b1?t=1676710166348&download=true

Bakgrunnen for denne serien av workshoper er perioden med svært høye energipriser i Europa som også har forplantet seg til høye strømpriser i Norge og store prisforskjeller mellom regioner. Tilgangen på ren og konkurransedyktig energi er en viktig faktor for både omstillingen av det norske samfunnet og framtidig velferd. Målet med seminarserien er å diskutere og systematisere det tverrfaglige faktaunderlaget innenfor tematikken.

Siste workshop ‘Energisituasjonen i Europa – hva nå?’ arrangeres hos DNVA 29. september.

Ren elektrisitet er en forutsetning for å lykkes med omstillingen til nullutslippsamfunnet. I Norge har  rikelig tilgang på ren strøm  vært en forutsetning for velferd og vekst. Også i framtiden kan tilgangen på ren strøm gi Norge konkurransefortrinn, men de siste årene har vi sett at kraftoverskuddet blir mindre og prisene blir høyere.

For å sikre at Norge lykkes med omstillingen vil det være nødvendig å forstå balansen mellom ny etterspørsel og ny produksjon. Da blir samspillet med det europeiske kraftsystemet viktig. Samtidig ser vi at utenlandskabler kan påvirke det norske prisnivået. Også på forbrukersiden vil det være en avveining mellom konkurransefortrinn som skapes ved bruk til egen industri eller direkte inntekter gjennom eksport.  Nordsjøen er ett av de områdene i Europa som har størst potensial for energiutbygging. Setter dette Norge i en posisjon der vi kan nyte godt av alle mulighetene over, både konkurransedyktig pris til industri og velferd fra krafteksport?  Vi diskuterer dette i lys av energimarkeder, velferd og inkluderende omstilling.

Program

15:00 – 15:10:   Velkommen  Lise Øvreås, DNVA og Torbjørn Digernes, NTVA

15:10 – 15:30   Samspillet mellom det norske energisystemet og energisituasjonen i Europa   Asgeir Tomasgard, NTNU/FME NTRANS

15:30 – 15:45   Det norske energisystemet – energiframskrivninger mot 2050   Kari Espegren, IFE/FME NTRANS

15:45 – 16:00   Energimarkedet – markedsdesign og ressurs allokering –hvordan sikre rettferdig fordeling   Mette Bjørndalen, NHH/FME NTRANS

16:00 – 16:30   Pause

16:30 – 16:45   Fremtidens industri –  muligheter og utfordringer i et «grønt» marked    Petter Røkke, SINTEF/FME HighEFF

16:45 – 17:00   Fremtidens byggsektor – energieffektivisering og fleksible konsumenter   Thomas Thiis, NTNU/FME ZEN

17:00 – 17:15   Nordsjøens rolle i energiomstillingen   John Olav Tande, SINTEF/FME Northwind

17:15 – 17:30   Framtidens energimarked – og behovet for Inkluderende omstilling   Tanja Winther, UiO/FME Include

17:30 – 17:40   Pause

17:40 – 18:15   Paneldebatt