NTVA er medlem av Euro-CASE (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering) som er en sammenslutning av europeiske akademier innen anvendt naturvitenskap, teknologi og ingeniørvitenskap.

Euro-CASE deltar sammen med fire andre akademisammenslutninger i et EU-prosjekt, Science Advice for Policy by European Academies – SAPEA. SAPEA er en integrert del av EU-kommisjonens Scientific Advice Mechanism – SAM.

NTVA blir gjennom Euro-CASE invitert til å nominere eksperter til å delta i arbeidsgrupper som utarbeider oversikt over kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming på områder som SAPEA får i oppgave å utrede.

Resultater av utredningene er det som kalles Evidence Review Reports, og disse brukes som grunnlag for å utarbeide politikkråd av gruppen av sjefsrådgivere i SAM. Rapportene publiseres på SAPEAs nettsider.
Disse rapportene er naturligvis også av interesse for norske forhold.
NTVA legger derfor ut lenker til denne informasjonen, slik at den er lett tilgjengelig.

Les mer her:

Euro-CASE: https://www.euro-case.org/sapea/about-sapea/

Group of Chief Scientific Advisors: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors_en

SAPEA: https://www.sapea.info/

SAPEA Evidence Review Reports: https://www.sapea.info/topics/