NTVA er medlem av Euro-CASE (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering) som er en sammenslutning av europeiske akademier innen anvendt naturvitenskap, teknologi og ingeniørvitenskap.

Euro-CASE er igjen en del av SAPEA, EU-kommisjonens Scientific Advice Mechanism.

Gjennom deltakelse i SAPEA kan NTVA derfor lenke til rapporter utgitt som bidrag til Science Advice for Policy, altså råd fra høyt kvalifiserte teknologer til EUs beslutningstakere.

Les mer her:

Euro-CASE: https://www.euro-case.org/sapea/about-sapea/

Group of Chief Scientific Advisors: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors_en

SAPEA: https://www.sapea.info/

SAPEA Evidence Review Reports: https://www.sapea.info/topics/