Innkalling til årsmøte i NTVA

Torsdag 23. mars 2023, kl 17:00-18:30 (Lerchendal gård og Zoom)

Årsmøtet vil i år bli avholdt som et hybrid-møte der man enten kan delta fysisk på Lerchendal gård eller følge møtet via Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/82734317243

Samme dag som årsmøtet er det åpent fagmøte på Lerchendal gård kl 18:30-20:00 om Geotermiske kraftverk på norsk sokkel ved Roger Ekseth, tidligere oljeforsker. Dette er åpent for alle så gjerne spre informasjonen om møtet til andre interesserte. Mer informasjon om fagmøtet finner du her.

Etter fagmøtet er det felles middag på Lerchendal gård kl. 20:00. Middagen er gratis for akademi-medlemmer som deltar på årsmøtet.

Påmelding for alle (inkludert akademi-medlemmer som kun ønsker å delta på Zoom) via Hoopla. Påmelding må skje innen mandag 20. mars kl 15:00.

Dagsorden årsmøte kl. 17.00-18.30

Sak 01/23 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 02/23    Valg av møteleder og referent

Sak 03/23    Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/23    Styrets beretning 2022

Sak 05/23    Regnskap 2022

Norges-Tekniske-Vitenskapsakademi-Ntva-28.02.23

Sak 06/23   Budsjett for 2023

Last ned

Sak 07/23    Fastsettelse av revisorhonoraret

Sak 08/23    Valg til styret – ref valgkomiteens innstilling

Sak 9/23 Lovendring for NTVA

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt på styremøtet 23. februar 2022. Sakspapirene til årsmøtet inklusive valgkomiteens innstilling legges ut på NTVAs hjemmeside etter hvert som de blir klare. Årsberetning 2022, regnskap 2022 og budsjett 2023 blir trykket i årboken for 2022.

Lenker:

Påmelding på Hoopla

Lenke til videomøte

Velkommen!