Innkalling til årsmøte i NTVA

Mandag 23. mars 2020, kl 1700-1800 på Lerchendal gård , Trondheim

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02/20     Valg av møteleder og referent

Sak 03/20    Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/20    Styrets beretning 2019

Sak 05/20    Regnskap 2019

Resultatrapport (lenke)

Balanse

Revisjonsrapport

Sak 06/20    Budsjett for 2020 (lenke her)

Sak 07/20    Fastsettelse av revisorhonoraret

Sak 08/20    Valg til styret – ref valgkomiteens innstilling (lenke her)

Sak 09/20 Eventuelt

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt på styremøtet 25. februar 2020. Sakspapirene til årsmøtet inklusive valgkomiteens innstilling legges ut på NTVAs på denne siden etter hvert som de blir klare. Dokumentene åpnes gjennom lenkene over.

Årsberetning 2019, regnskap 2019 og budsjett 2020 blir trykket i årboken for 2019.

Samme dag som årsmøtet er det åpent møte på Lerchendal gård kl 1800-2000 om Har vi det som trengs for å utvikle vareproduksjon i Norge? Invitasjon er sendt ut på e-post, for mer informasjon se her.

Etter fagmøtet på Lerchendal gård kl 1800, er det middag for medlemmer kl 2000.

Påmelding på Hoopla.