Innkalling til årsmøte i NTVA

Torsdag 14. mai 2020, kl 1600-1700

Årsmøtet vil som følge av koronatiltakene bli avholdt digitalt som videomøte i Zoom. Lenker og praktisk informasjon finner du nederst på siden.

Dagsorden

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02/20     Valg av møteleder og referent

Sak 03/20    Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/20    Styrets beretning 2019 (lenke her)

Sak 05/20    Regnskap 2019

Resultatrapport

Balanse

Revisjonsrapport

Sak 06/20    Budsjett for 2020 (lenke her)

Sak 07/20    Fastsettelse av revisorhonoraret

Sak 08/20    Valg til styret – ref valgkomiteens innstilling (lenke her)

Sak 09/20 Eventuelt

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt på styremøtet 25. februar 2020. Budsjett er senere endret på bakgrunn av koronatiltakene og godkjent av styret pr epost.

Årsberetning 2019, regnskap 2019 og budsjett 2020 blir trykket i årboken for 2019.

Lenker:

Påmelding på Hoopla (lenke)

Lenke til videomøte

Medlemmer må registrere seg for deltagelse på møtet. Det vil bli foretatt opprop ved møtestart