Innkalling til årsmøte i NTVA

Torsdag 24. mars 2022, kl 17:00-18:00 (Lerchendal gård og Zoom)

Årsmøtet vil i år bli avholdt som et hybrid-møte der man enten kan delta fysisk på Lerchendal gård eller følge møtet via Zoom.

Samme dag som årsmøtet er det åpent fagmøte på Lerchendal gård kl 18:00-19:30 om forsyningssikkerhet og pålitelighet i elkraftnettet med NTVAs æresprismottaker og sjefforsker i SINTEF, Gerd Kjølle. Dette er åpent for alle så gjerne spre informasjonen om møtet til andre interesserte. Mer informasjon om fagmøtet finner du her.

Etter fagmøtet er det felles middag på Lerchendal gård kl. 20:00. Middagen er gratis for akademi-medlemmer som deltar på årsmøtet. For andre gjester som ønsker å delta koster det 350,- Påmelding for alle (inkludert akademi-medlemmer som kun ønsker å delta på Zoom) via Hoopla. Påmelding må skje innen mandag 21. mars kl 15:00.

Dagsorden årsmøte kl. 17.00-18.00

Sak 01/22 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 02/22     Valg av møteleder og referent

Sak 03/22    Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/22    Styrets beretning 2021

Sak 05/22    Regnskap 2021

Sak 06/22    Budsjett for 2022

Sak 07/22    Fastsettelse av revisorhonoraret

Sak 08/22    Valg til styret – ref valgkomiteens innstilling

Sak 9/22 Strategi for NTVA

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt på styremøtet 24. februar 2022. Sakspapirene til årsmøtet inklusive valgkomiteens innstilling legges ut på NTVAs hjemmeside etter hvert som de blir klare. Årsberetning 2021, regnskap 2021 og budsjett 2022 blir trykket i årboken for 2021.

Lenker:

Påmelding på Hoopla

Lenke til videomøte

Velkommen!