21 nye medlemmer i NTVA

Fire nye medlemmer mottok under julemiddagen på Lerchendal gård, de synlige bevis på sitt NTVA-medlemskap. Fra venstre; NTVA-president Torbjørn Digernes, Asgeir Tomasgard, Ruth Schmid-Baumberger, Sverre Magnus Selbach og Monica Rolfsen

Innvalg av nye medlemmer i NTVA skjer i to omganger i løpet av året. Våren 2019 ble 21 nye medlemmer innvalgt til akademiet. I løpet av høsten og vinteren har de nye medlemmene mottatt diplom og medlemsnål som bekreftelse på sitt medlemskap.

De nye medlemmene som ble valgt inn våren 2019 er:

 • Professor Houxiang Zhang, NTNU
 • Seniorforsker Rune Lødeng, SINTEF
 • Professor Nestor Cardozo, UiS
 • Professor Udo Zimmermann, UiS
 • Professor Reggie Davidrajuh, UiS/ Polen
 • Adm dir John-Mikal Størdal, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Adm dir Kristin Færøvik, Lundin Petroleum
 • Dekan Monica Rolfsen, NTNU
 • Professor Asgeir Tomasgard, NTNU
 • Forsker Yan Zhang, UiO
 • Adm dir Toril Nag, Lyse
 • Professor Per Tveit, UiA
 • Ingeniør Junbo Jia, Aker Solutions
 • Vice president Ruth Schmid-Baumberger, SINTEF
 • Rektor Mari Sundli Tveit, NMBU
 • Sjefsforsker Ketil Stølen, SINTEF
 • Forskningsleder Jing Zhou, UiA
 • Forsker/ amanuensis Sverre Magnus Selbach, NTNU
 • Professor Dennis Meier, NTNU
 • Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF
 • Hirpa Lemu, UiS