Ny bok fra NTVA: Bærekraft og digitalisering

Nå foreligger snart NTVAs nye bok ‘Bærekraft og digitalisering’, etter ett års samarbeid under kyndig ledelse av Asbjørn Rolstadås. Vi ønsker å takke alle i redaksjonskomiteen for innsatsen og forfatterene for deres bidrag. 

Med en økonomisk og sosial opptur som har vart i over 100 år, har verden kommet til en tålegrense. I 1927 passerte vi to milliarder mennesker på jorda og i november 2022 åtte milliarder.

Vi har forlatt en tid da de fleste levde av jordbruk og fiske og bodde på gård, og forflyttet oss gjennom industrisamfunnet inn i det digitale nettsamfunnet der de fleste bor i byer. Stadig flere av oss er mer avhengige av hodet enn hendene i våre yrkesliv.

Dette har en pris. I dag utgjør «ville dyr» bare fire prosent av vekten av alle pattedyr, inkludert mennesker, på jorda. Det er drastisk nedgang i bestander av insekter, fugler og mange marine arter. Dette har store konsekvenser, blant annet fordi en tredel av verdens matproduksjon er avhengig av fugler og insekter for pollinering.

Disse utviklingstrekkene har bidratt til å sette fokus på fenomenet bærekraft, et fenomen som i tillegg til utfordringer knyttet til klima og natur også omfatter økonomisk utvikling og sosiale forhold.

Det digitale skiftet ses av mange som en forutsetning for et mer bærekraftig samfunn. Vi snakker om en tvilling-transisjon, hvor digitale verktøy tas i bruk for å nå bærekraftsmålene.

I denne boka tar en lang rekke fremstående eksperter oss gjennom temaene bærekraft og det digitale skiftet, fra planetens bærekraft til det grønne skiftet, fra tvilling-transisjonen til næringslivets rolle og individets ansvar. Vi håper at boka faller i smak.