Stor interesse for Edvard Mosers foredrag om opplevelsen av tid og sted

NTVAs Trondheimsavdeling hadde til sitt julemøte 7.desember fått Edvard Moser til å komme og holde foredrag hjernens mekanismer for å finne sted og huske tid. Det var mer enn hundre mennesker som var samlet i Glassgården i SINTEFs hovedadministrasjon.

Det var tre år siden NTVAs avtale med Moser ble inngått, men til gjengjeld holdt han et foredrag som både var lærerikt og underholdende.

Forskningen med rotter med elektroder i hjernen har vært avgjørende for forståelse av romsansen og på samme måte har en kommet frem til de cellene som er avgjørende for tidsforståelsen. Stedsforståelse og tidsforståelse er i hjernemessig sammenheng svært nært knyttet til hverandre. Hvis en ikke forstår rom, er det meget vanskelig å forstå tid.

Dagens forskning baserer seg i stor grad på de samme prinsippene som ga gjennombruddet for gittercellene som gir oss romsansen. Det er imidlertid klart at en miniatyrisering av sensorer gir i dag helt nye muligheter for detaljert hjerneforståelse. Kunstig intelligens er også en meget viktig bidragsyter i forskningen.

Edvard Moser har gjort seg til talsmann for at forskningen skal har nye funn å presentere når en ber om oppmerksomhet. På julemøtet varslet han imidlertid at han gjerne ville komme tilbake om en treårstid, altså til julemøtet i 2020.