Teknologiske utfordringer ved utnyttelse av naturressurser til havs i nordområdene

Kart over nordlige farvann

Tirsdag 14.februar var det et godt besøkt møte på NTNUs campus på Gløshaugen. Det var nærmere 60 personer som hadde kommet for å høre om utfordringene knyttet til utnyttelse av ressursene i nordområdene.

Det første innlegget holdt Asgeir Sørensen. Han fortalte om bruk av autonome systemer til marine operasjoner i de nordlige farvann. Asgeir Sørensen  er professor ved NTNU.

Geir Johnsen snakket om  kunnskapsgenerering, kartlegging og overvåkning ved hjelp av autonome systemer. Hans tema var marinbiologien. Også Geir Johnsen er professor ved NTNU.

Sørensen og Johnsen presenterer for øvrig en del av sine tanker i en utstilling som for øyeblikket går i Vitenskapsmuseet i Trondheim og som er kalt Polarnatt i nord.

Gunnar Sand som er prosjektdirektør i SINTEF og som i mange år var direktør ved universitetsstudiene på Svalbard, trakk de lange linjer i sitt foredrag om politiske problemstillinger knyttet til virksomhet i nordområdene.

Alle innleggene foreligger i video-opptak og kan sees på følgende link:

https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/5b1a1ce03ded42b1a84204e271058bef1d?catalog=d6f1dda4-d35b-49a7-bea2-84ea116e6cf1

Hvis lenken ikke fungerer umiddelbart, ta kopi og legg den inn i nettleseren.