Klimakutt i transportsektoren – mange muligheter, men også store utfordringer

Volvos batteribuss
Tre av Volvos nye ladbare hybridbusser settes i drift i Hamburg nå i desember. Her er en av endestasjonene der bussen hurtiglades i inntil seks minutter med 150 kW effekt. *** Local Caption *** Tre av Volvos nye ladbare hybridbusser settes i drift i Hamburg nå i desember. Her er en av endestasjonene der bussen hurtiglades i inntil seks minutter med 150 kW effekt.

Onsdag 26.april holdt NTVA sitt årlige teknologiforum hvor temaet utslippskutt fra transportsektoren. Arrangementet ble holdt på NTNUs Campus på Gløshaugen i Trondheim. Det var totalt nærmere 70 deltagere.

Et større antall innledere som både ga tilhørerne et innblikk i den nasjonale transportplanen for 2018-2029 og Norges internasjonale forpliktelser til å redusere sine klimagassutslipp med 40 % frem til 2030. Men hovedfokuset var hvilke tiltak som konkret kunne iverksettes med tanke på nye transportmidler, nye drivstoffer, ny infrastruktur og overføring av fra transportmidler med store utslipp til transportmidler som er mer klimavennlige.  Det var en bred dekning av veitransport, jernbane, sjøtransport og luftfart.

Det er en stor utfordring for transportsektoren at transportmidlene har lang levetid og nødvendige infrastrukturinvesteringer er ofte ganske store. Når biler i gjennomsnitt har en levetid på inntil 18 år og skip kan leve mer enn 30 år, blir det krevende å få til store endringer i de 13 årene frem til 2030.

Program, presentasjon av innledere og andre opplysninger om arrangementet finnes på nettsiden; www.klimatransport.no

Presentasjonene fra seminaret vil om kort tid legges ut på NTVAs hjemmesider. Det ble for øvrig gjort video-opptak av hele seminaret og dette vil også bli gjort alminnelig tilgjengelig.

NTVA Teknologiforum 2017 var et samarbeid med Cicero – Senter for klimaforskning og forskningssentrene CenSES og MoZEES.