NTVA møte, 19. april 2016, Trondheim

 Daniel Haga, direktør for samhandling, Helse Midt-Norge RHF

Hans Torp, professor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU