Det biologiske mangfoldet må vernes – utdøingsratene er historisk høye

Temaet for julemøtet i Trondheim var biologisk mangfold og viktigheten av å legge til rette for biomangfold også i fremtiden. Professor Bernt-Erik ved NTNU som selv leder et forskningssenter for biologisk mangfold, fortalte om en meget viktig og meget dyster utvikling. Det har aldri i historisk tid død ut like mange arter som vi har kunnet se i de siste 200 årene og stadig flere arter er truet. Det gjelder blant annet de store pattedyrartene i det sørlige Afrika som mange av oss opplever som de viktigste representantene for tropiske dyr.

Stadig økt menneskelig aktivitet og mindre sammenhengende territorier er viktige forklaringer på utviklingen. Det er en stor utfordring for dem som vil snu utviklingen mens det ennå er tid. Utfordringen starter med de mikroskopiske insekter og planter og går helt opp til de aller største dyrene vi i dag kjenner. Bortfallet av arter er ikke bare trist, men det kan vise seg at dette blir en meget problematisk utvikling med tanke på sikringen av menneskets fremtid på land sikt.

Det var en lydhør forsamling på mer enn 70 personer som hørte Bernt-Erik Sæthers foredrag i kantinen til SINTEFs hovedadministrasjon.

Møtet ble filmet og vil ganske snart legges på NTVAs Youtube-kanal.