Erling Hammer ble tildelt NTVAs ærespris for 2019

Prof em Erling Hammer ble 20.mars tildelt NTVAs ærespris for fremragende teknisk forskning. Det skjedde i forbindelse med årsmøtet til NTVAs Industrielle Råd.
Erling Hammer som er født i 1934 tok i 1983 tok doktorgraden ved UMIST (University of Manchester, Institute of Science and Technology) på et arbeid med å utvikle verdens første kompakte
flerfase strømningsmåler. Han hadde da en bred bakgrunn som elektrotekniker, og senere siv.ing. i reguleringsteknikk, erfaring fra CMI (Christian Michelsens institutt) og fra
medisinsk teknologi ved Haukeland universitetssykehus (prisbelønnet pacemakerutvikling på 1970-tallet).

Erling Hammer bygget opp Seksjon for industriell instrumentering ved CMI til å bli ledende innen nye målemetoder for offshore-industrien, spesielt måleprinsipper basert på elektrisk
impedans (kapasitans og konduktans) og krysskorrelasjon. Gjennom etableringen av Fluenta AS i 1985 (nå Emerson Roxar Flow Measurement), ble Hammer den viktigste enkeltpersonen
i utviklingen av et miljø for flerfasemålinger på Vestlandet. Fluenta utviklet bl.a. en måler for fakkelgass basert på Hammers ide om å bruke ultralyd, og dette var lenge den eneste
måleren som var godkjent for å måle utslipp på fakkelbom. Derved kunne utslippene måles og pålegges en CO2-avgift. Dette reduserte utslipp på norsk sokkel dramatisk på 1990-tallet.

Den første flerfasemåleren ble testet i brønn i 1989, av BP på oljefeltet Wytch Farm. Dette ble vellykket, og selv om nyere, digitale målemetoder nå har hatt sitt inntog på sokkelen, er
fortsatt flerfasemålere basert på Hammers ide og patenterte teknologi i utstrakt produksjon og bruk. Ett av bruksområdene er deteksjon av vanninnhold i flerfasestrømning ved hjelp av
høyfrekvent elektromagnetisk induksjon (utviklet videre av Hammertech).

Erling Hammer har bidratt til mer enn et hundretalls arbeidsplasser i industrien i Bergensområdet (Fluenta/Roxar/Emerson og i 2009 opprettelsen av Hammertech AS
sammen med Bergen Teknologioverføring) og dessuten mange innen mer akademisk forskning og utvikling.

Erling Hammer har hatt en egen evne til å omsette forskning til praktisk nyttbare metoder og utstyr. Han har også åpenbart påvirket mange studenter til å velge fagfeltet og skaffet
Norge betydelig kompetanse innen dette viktige området for norsk sokkel, med klar overføringsverdi til mange andre fagområder.