Norges Tekniske Vitenskapsakademi arrangerte fagmøte onsdag 10. november i samarbeid med Universitetet i Agder og CIEM – Senter for integrert krisehåntering – UIA, med tema ‘Har samfunnet lært nok av Covid-19 til å håndtere den neste pandemibølgen bedre?’

Her kan du se opptak av foredraget:

Om foredraget

Jose Julio Cabeza Gonzalez er forskningsleder hos Stepchange AS og professor emeritus ved Universitetet i Agder. Han har ledet innovasjonsprosjektet ‘Systemic Pandemic Risk Management (SPRM)’, og i foredraget forteller han om deres funn:

Koronakommisjonen etterlyser som et hovedfunn et sektorovergripende system som fanger opp hvordan risikoen i de ulike samfunnssektorene påvirker hverandre gjensidig.

Et slikt «sektorovergripende system» finnes for beredskap og respons mot systemisk risiko som forårsakes av pandemier. Det har blitt utviklet av innovasjonsprosjektet Systemic Pandemic Risk Management (SPRM), finansiert av Forskningsrådet. United Nations Office for Disaster Risk Reduction går enda lenger enn Koronakommisjonen: «Realizing the systemic nature of risks, and the opportunities afforded by new approaches and new concepts of risk will be the central challenge of the first half of the twenty-first century.

SPRM-løsningen kan tilpasses andre store samfunnstrusler både m.h.p. beredskap og respons.