Vi har gleden av å ønske velkommen til vårens møter i Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Møtene er åpne for alle og gratis. Gjerne inviter andre som kan være interessert.

Mer informasjon om møtene og påmelding finner dere her:

  • 21. mars kl 19:00 Bergen Frå berekraftsmål til lufta kledning. Byggenæringa som endringsagent for å løyse dei store samfunnsutfordringane. 
  • 22. mars kl 19:00 Stavanger Forventninger til fremtidens transportører og logistikk-systemer
  • 23. mars Årsmøte Trondheim

Velkommen!