Æresprisutdeling 26. april i Oslo

Norges Tekniske Vitenskapsakademi arrangerer tirsdag 26. april temamøtet Sirkulær økonomi: Suksesshistorier fra en renere og grønnere prosessindustri‘, og under møtet vil NTVAs Ærespris for 2022 for utvikling av banebrytende teknologi bli delt ut. Årets ærespris tildeles Magne Dåstøl.

Møtet vil finne sted i lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi i Drammensveien 78, Oslo fra klokken 17:30 – 19.30, med påfølgende middag i Akademiets spisesal.

Påmelding via Hoopla før 22. april kl. 15:00. Pris 650,-

Velkommen!

Program

  • 17:30     Møtestart, introduksjoner
  • 17:40     Bård Stranheim, Green Industry Cluster
  • 18:00     Hans Erik Vatne, Norsk Hydro: Grønn aluminium – hva Hydro har gjort og ambisjoner mot 2030
  • 18:20    Håvard Moe, Elkem ASA Sirkulærøkonomi i prosessindustrien
  • 18:40     Spørsmålsseanse samlet
  • 19:00     Diplomoverrekkelse
  • 19:10     Magne Dåstøl intervjues av TU
  • 19:30     Møteslutt
  • 20:00     Middag

Æresprisen for 2022 tildeles Magne Dåstøl

Magne Dåstøl tildeles NTVAs Ærespris for 2022 for utvikling av banebrytende teknologi for sitt målrettede arbeid med å fjerne et stort forurensningsproblem fra Elkems silisiumproduksjon og deretter gjøre det gjenvunne materialet microsilica til et så etterspurt materiale at det i dag er et eget, stort og lønnsomt forretningsområde på verdensbasis.

Prosjektet og produktet har vært en global suksess, både miljømessig og kommersielt, og har gitt Elkem et forretningsområde i milliardklassen og et vesentlig bedre omdømme miljømessig. Dette er effektiv utvikling og bruk av ny teknologi til beste både for samfunn og for utvikling av bærekraftig norsk industri. Dåstøls rolle i dette arbeidet har vært vesentlig for suksessen.

Les mer om æresprisen her.