Seminar: Grønt industriløft – Hva nå, i praksis?

15. september arrangerer NTVA årsmøte i Industrielt råd. I NTVAs Industrielt Råd danner om lag 45 medlemsvirksomheter et unikt nettverk av utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsbedrifter. Årsmøtet i Industrielt råd avsluttes med et seminar og middag som er åpen for alle slik som NTVAs fagmøter. Seminaret arrangeres i Ingeniørenes hus i Oslo fra 18-20, etterfulgt av middag.

Tema:  Grønt industriløft i Norge – hva nå i praksis

Det grønne skiftet krever omstilling, ikke minst fra næringslivet, som må stille om sin virksomhet og sine produkter.  Hvordan kan vi drive frem det grønne skiftet – og det grønne industriløftet? Hva må på bordet fra bedriftene og fra myndighetene – konkret og i praksis – for at vi skal lykkes frem mot 2030?

NTVA har plassert bærekraft og det grønne skiftet øverst på vår tematiske agenda framover.
Vi inviterer i dette seminaret til en dialog om virkemidler og omstillingsmuligheter. For NTVA vil dialogen med medlemmene av Industrielt råd og andre samfunnsaktører gi nyttig innsikt for å utvikle vår kunnskapsformidling til å være mest mulig relevant for det grønne skiftet i norsk industri.

Et sentralt spørsmål er hvordan det kan skapes sterke nok markedsimpulser til at norsk industri kan gjennomføre et lønnsomt grønt skifte, og ta internasjonalt konkurransedyktige posisjoner med grønne produkter og prosesser. Sterke industrisektorer og samspill mellom industri, myndigheter og andre aktører er nøkkelord for å få til skiftet.

Møteleder:

 • Jan Moberg, adm. dir. Teknisk Ukeblad

Innledere:

 • Tore Ulstein, styreleder i Ulstein Group
 • Eli Aamot, konserndirektør i SINTEF Industri
 • Anders Magnus Løken, director klima- og bærekraftstjenester i Deloitte
 • Jeanette Moen, bransesjef kraftforedlende industri i Norsk industri
 • Janicke Garmann, konserndirektør bærekraft og stab i Norconsult

Paneldiskusjon

 • Innledere
 • Ole André Myhrvold, Energi- og miljøkomiteen, Senterpartiet
 • Bård Ludvig Torheim, Energi- og miljøkomiteen, Høyre
 • Solveig Vitanza, Næringskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør – Innovasjon i næringsliv og offentleg sektor i Forskningsrådet

Middag

Det blir servert apperitiff, tre-retters middag og drikke etter seminaret. Påmelding via Hoopla.

Velkommen!