Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Webinar: Mineralske råstoffer i et bærekraftig samfunn

Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges geologiske undersøkelse (NGU) ønsker velkommen til webinaret «Mineralske råstoffer i et bærekraftig samfunn» tirsdag 23. mars kl. 13:00.

I dette webinaret får vi besøk av Norges geologiske undersøkelse. Deres samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å fremskaffe, bearbeide og formidle kunnskap om Norges geologiske ressurser på land og i havområder. NGU skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling.

Vi får høre mer om fremtidens mineraler, verdens behov for metaller og mineraler, kortreiste byggeråstoffer og hvordan man finner mineralforekomster.

Webinaret gjennomføres på Zoom og blir også strømmet på Facebook. Du kan stille spørsmål underveis i chattefunksjonen på Zoom.

Lenke til webinar: https://us02web.zoom.us/j/82030466724

Velkommen!

Program

  • 13:00 NGUs perspektiv v/ May Britt Myhr (Direktør NGU, møteleder)
  • 13:05 Grønne verdikjeder og verdens behov for metaller og mineraler v/ Henrik Schiellerup (Avdelingsdirektør NGU)
  • 13:20 Fremtidens mineraler – finnes de i Norge? v/ Agnes Raaness (Forsker NGU)
  • 13:30 Drivbare mineralforekomster – hvordan finner vi dem? v/ Hanne-Kristin Paulsen (Forsker NGU)
  • 13:40 Bærekraftige byer og infrastruktur: Kortreiste byggeråstoffer v/ Kari Aslaksen Aasly (Seksjonsleder NGU)
  • 13:50 Spørsmål fra chat
  • 14:00 Avslutning