Views Navigation

Arrangement Views Navigation

Today

Webinar: Bergvarme – Veien til Energioptimalisering i Norge?

I dette webinaret setter vi søkelyset på verdien utnyttelse av bergvarme kan tilføre det norske energisystemet! Lurer du på hvilket potensiale det er i å utnytte varmen som hviler rett under beina våre? Hvordan få tilgang til varmen? Hvordan bruke det til å skape verdier og gode liv? Hvilket geologisk ressurspotensial ser vi? Hvordan gå […]

Geotermisk energi – Systemintegrering bygger fremtiden!

Strindveien 2 7034 Trondheim Strindveien 2, Trondheim

Bli med oss på et  seminar hvor vi dykker inn i samspillet mellom geotermisk energi og ulike sektorer, med særlig fokus på byggebransjen. Geotermisk energi kan integreres sømløst i eksisterende energisystemer, effektivisere utnyttelse av spillvarme og totalt endre måten vi forsyner bygninger med kraft og varme. Bli med på dette seminaret og bli inspirert av […]

Julemøte i Trondheim

Strindveien 2 7034 Trondheim Strindveien 2, Trondheim

Årets julemøte med faglig innslag (TBC) og tradisjonell rakfiskbuffét Sett av datoen, det er begrenset plass! Ledsagere er velkomne. Billetter vil bli lagt ut på Hoopla når det nærmer seg.

Er det norske forsvaret i stand til å forsvare oss?

Det Norske Videnskaps-Akademi Drammensveien 78, Oslo

Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til debatt om kompetanse og teknologi i det norske forsvaret i DNVAs lokaler i Drammensveien 78, Oslo tirsdag 12. desember kl. 18.00. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Etter møtet inviterer vi til videre diskusjoner med tapas og forfriskninger. Egenandel for mat + drikke er 300 kroner.  Bakgrunnen for debatten er naturlig […]

Julemøte Oslo

Drammensveien 78 Drammensveien 78, Oslo

Tema ikke bestemt ennå Sett av datoen!