Senter for grunnforskning i Oslo søker ny vitenskapelig leder

Senter for grunnforskning (CAS Oslo) ved det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo er på leting etter ny vitenskapelig leder.

Stillingen blir ledig fra 1. august 2018, med søknadsfrist 21. januar 2018. Stillingen er et åremål på 3 år, som eventuelt kan forlenges med tre ytterligere år.

CAS ser etter en erfaren forsker med dokumentert kompetanse på professornivå og bakgrunn fra forskningsledelse, internasjonalt faglig arbeid, og gjerne også fra forskningspolitisk arbeid. Den som søker bør ha interesse for et bredt spekter av vitenskapelige disipliner.

Den som ansettes vil være daglig leder for CAS Oslo, og forutsettes å dele sin tid mellom tre hovedaktiviteter: Forskningsadministrativ ledelse av virksomheten ved senteret, faglig aktivitet rettet mot virksomhetsområdene ved senteret, og egen forskning. Stillingen er lyst ut på jobbnorge.no. På DNVAs nettsider er det en omtale av CAS’ aktiviteter: http://www.dnva.no/c57896/seksjon/vis.html?tid=57898