Julemøte Bergen: Hordfast – de teknologiske utfordringene med verdens lengste flytebru

NTVA i samarbeid med Tekna og Academia Europaea inviterer til julemøte i Bergen med tema:

Kryssing av den 500 meter dype og 5 kilometer brede Bjørnafjorden med bro: Øyvind Kongsvik Nedrebø, Øyvind Alexander Thiem og Stian Moe Johannesen fra Statens vegvesen forteller om utfordringer, utredninger og status i dag.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Etter møtet inviteres alle til et enkelt julemåltid.

Påmelding via Hoopla innen 12. november.

Om møtet
Foredraget starter kl. 18.00 og det er muligheter for spørsmål i etterkant.

Sted: Høgskolen på Vestlandet, Campus Kronstad, Inndalsveien 28, 1. etasje M-bygget, inngang fra Kronstadplassen. Ytterdøren er låst om kvelden, så vær presis sånn at du er sikker på å komme inn i bygget.

Møtet er åpent for alle og gratis. Vi serverer et enkelt julemåltid i etterkant av foredraget for de som vil ha (ca kl. 19.30). For at vi skal kunne beregne mat må du registrere deg via Hoopla. Påmeldingsfrist er 12. november. 

Spre gjerne denne informasjonen eller FB-eventet til andre som kan være interessert! 

Om foredraget
Regjeringen bestemte i 2013 at ny E39 mellom Stavanger og Bergen skal krysse Bjørnafjorden med bru.

Utredningsarbeid tilknyttet brukryssingen over Bjørnafjorden har pågått siden 2014. Flytebru, hengebru på flytende fundament og undersjøisk flytende betongtunnel ble vurdert. I 2017 ble konseptvalget tatt med beslutning at fjorden skal krysses med flytebru. I 2019 ble konseptutviklingsarbeidet for flytebru fullført.

Øyvind Kongsvik Nedrebø, Øyvind Alexander Thiem og Stian Moe Johannesen som alle jobber i Statens vegvesen vil fortelle om dette utviklingsarbeidet i foredraget Kryssing av den 500 meter dype og 5 kilometer brede Bjørnafjorden med bro: Utfordringer, Utredninger, Resultater!

I presentasjonen vil de komme inn på de teknologiske utfordringene som kryssingen av Bjørnafjorden innebærer samt orientere mer i detalj angående prosjekteringsgrunnlag, analyser og resultater for valgte bruløsning.

Om foredragsholderne
Øyvind Kongsvik Nedrebø har siden 2016 jobbet for Statens vegvesen i rollen som prosjekteringsleder for alternativet med flytebru over Bjørnafjorden. Nedrebø har tidligere arbeidet blant annet med marine betongkonstruksjoner for Norwegian Contractors, og flytende stålkonstruksjoner for Det Norske Veritas. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole (konstruksjonsteknikk).

Stian Moe Johannesen har arbeidet med prosjektering av flytende brukonstruksjoner i Statens Vegvesen siden 2014. Hovedfokuset har vært responsanalyser på flytekonstruksjoner fra ytre påkjenninger (vind, bølge og strømbelastning). Han er utdannet sivilingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (konstruksjonsteknikk).

Øyvind Alexander Thiem er utdannet innen hydrodynamikk ved Universitetet i Bergen. Han begynte sommeren 2017 i Statens vegvesen som gruppeleder for Metoceangruppen. Metoceangruppen er en ressurs som knyttes opp mot prosjekter der kompetanse innen naturlaster er etterspurt.

Velkommen!