Norges tekniske vitenskapsakademi, TEKNA og Universitetet i Agder inviterer til åpent foredrag torsdag 21. oktober kl. 18:00 i Uglandstuen (siderom til hovedkantinen) på Universitetet i Agder Campus Grimstad, etterfulgt av en lettere middag for de som ønsker det kl. 19.00.

Kai Johansen, direktør Operational Excellence, Glencore Nikkelverk vil fortelle om industrielt-offentlig samarbeid for å fremme tidlig bruk av hydrogen i Agder.

Om møtet

Møtet er åpent for alle og gratis, men det er kun tilgjengelig 50 billetter. Etter foredraget serveres det gryterett og drikke for de som ønsker det (ca. kl. 19.00). Det koster 150,- (50,- for studenter). For at vi skal kunne beregne mat må du registrere deg på Hoopla innen onsdag 20. oktober kl. 15:30.

Møtet finner sted kl. 18.00 på Universitetet i Agder, Campus Grimstad. Spre gjerne denne informasjonen eller FB-eventet til andre som kan være interessert.

Om foredraget

Foredraget vil beskrive initiativet til Glencore Nikkelverk om å tilgjengeliggjøre hydrogen for tidligfasen av en hydrogensatsing i Agder sammen med utvalgte hydrogenpartnere. Nikkelverket har vært en hydrogenprodusent i over 60 år og har produsert hydrogen til bruk i egne prosesser for å fremstille Nikkel, Kobber, Kobolt og Svovelsyre. Både muligheter og utfordringer samt en oppdatering om status for satsingen vil bli presentert.

Glencore Nikkelverk er opptatt av å bidra til det grønne skiftet, både ved å utvikle seg videre som en bærekraftig bedrift og ved å bidra med produkter og engasjement i samarbeidsprosesser for å realisere nye grønne produkter og prosesser. Vår nye kobberfabrikk er et godt eksempel på dette.

Påmelding og registrering i Hoopla: https://ntva.hoopla.no/sales/603673318

Velkommen!