Store utfordringer for papiravisene i fremtiden

27.november holdt NTVA i samarbeid med Academia Europea og Tekna møte i Universitetsaulaen i Bergen. Temaet var Ny teknologi endrer samfunnet.

Gard Steiro, som er sjefredaktør i VG og administrerende direktør samme sted, holdt et spennende og dramatisk innlegg.

Han spådde at det bare var noen få år igjen med lønnsomhet i den tradisjonelle forretningsmodellen for papiravisene.

Dagbladet kan bli den første store avisen som forsvinner fra markedet. På hverdager har Dagbladet nå et opplag som er mindre enn 30 000 eksemplarer.

De høye trykkerikostnadene som i dag ofte deles av et flertall aviser, kan velte enkeltaviser og gi en bransje som blir utsatt for et kollektivt ras.
Mobile håndholdte enheter (smarttelefoner eller nettbrett) er den viktige nye innovasjonen som får en stadig mer betydelig rolle.

Lineær tv er i klar tilbakegang, spesielt for de yngre leserne.

Dagens unge leser ikke nyheter på samme måte som for noen år siden. De tar imot informasjon gjennom de store portalselskapene. For VG er Google og Facebook de store og truende konkurrentene.