Kristiansand havn leder arbeidet med å elektrifisere de europeiske havnene

Nylig kom det en uttalelse fra en rekke norske havner om og kystbyer om at de ville kreve at cruisebåtene som kom til havn skulle ha utstyr for å bruke landsstrøm fra og med 2025. Dette kan for mange fremstå som et ambisiøst krav, men det er klart at for en havn som Kristiansand er dette en beslutning som fremstår som historie. Kristiansand havn har allerede i en del år kunnet levere landstrøm på flere spenningsnivåer og har laget ambisiøse planer som skal bringe mange fartøyer o rederier over på landstrøm i løpet av få år.

På et møte i Kristiansand 5.februar var temaet; Landstrøm for skip i Kristiansand og den nye havneplanen.
Markedssjef Mathias Bernander ved Kristiansand Havn kunne fortelle at dagens havn er dominert av ferjetrafikken. Det er hvert år 980 anløp på forbindelsen til Danmark.
Havnen hadde videre 200 anløp med kontainerskip i 2018 og 31 anløp av offshore supplyfartøyer. Det ligger også flere offhorerigger oppanket i Kristiansand som får levert landstrøm.
Det var 51 anløp av cruisebåter i 2018 og 54 i båter er varslet i 2019. Det ventes langt flere i 2020 og cruisemarkedet er det segmentet hvor Kristiansand venter størst vekst.
I tillegg til de nevnte frakttyper mottar Kristiansand også en del bulk- og stykkgodsbåter.

Kristiansand Havn som en selvstendig økonomisk enhet og som er avhengig av å tjene inn alle investeringer og driftsutgifter gjennom egen virksomhet. Men selskapet har bestemt en målsetning om å være Europas beste havn på landstrøm. Gjennom havneavgiftene gis det en miljørabatt til skip lave utslipp. I dag får de beste 30%s avgiftsreduksjon.

Kristiansand havn har et godt utgangspunkt for elektrifisering ved at det tidligere har vært plassert større industribedrifter i flere områder av havnen. Det har gjort at det har vært relativt små utgifter for fremføring av elektrisitet. Havnen har også en rimelig god dekning av jernbane.

Trond Sikveland som er eiendomssjef i Kristiansand Havn kunne på møtet fortelle at de første investeringene i landstrøm ble gjort i 2006/2007. Bakgrunnen var de nye ferjene av Superspeed-typen. Det ble bygget anlegg med automatisk tilkobling og bruk av høyspent levering. Senere har en også anskaffet mobile landstrømsanlegg for fartøyer med lavere ladebehov. De første kom i 2015.

Overgang til landstrøm hadde ikke bare krevd betydelige investeringer, men hadde også krevde kompetanseutvikling hos de ansatte i havneselskapet.
I 2016 utgjorde leveringen av landsstrøm 4,8 millioner kWh, i 2017 var den på 5,6 millioner kWh og i 2018 kom den opp i 70 millioner kWh.