Pål Johan From, Lars Grimstad, Ingunn Burud og Nils Bjugstad

Fremtidens landbruk vil behandle planter som enkeltindivider og gi dem nøyaktig de næringsstoffene, det vannet og den behandling de behøver. Dette vil resultere i et landbruk som ikke bare produserer sunnere og bedre mat, men som også tar vare på miljøet gjennom en drift som optimaliserer plantenes behov.