Zhixin Yu

PhD, Professor, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger

Zhixin Yu (født 1975) er professor ved institutt for energi- og petroleums¬teknologi ved universitetet i Stavanger (UiS). Han oppnådde sin Ph.d. i kjemiteknikk med spesialisering i katalyse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2005, som vant prisen for beste PhD avhandling. I 2005-2006 jobbet han med karbon nanofiber baserte katalysatorer for gas-to-liquid (GTL) teknologi som postdoktor ved NTNU. I 2006-2007 var han forsker ved SINTEF Materialer og Kjemi innenfor prosjekter relatert til Tjelbergodden metanolfabrikk. I 2007-2008 var han forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) hvor han jobbet med utviklingen av Risavika Gass Senter. Fra 2008 jobbet han i Statoil som teknisk oiljeanalytiker innen oljehandel og forsyning i den første perioden, og derretter som Principle Reseacher ved Statoil forskningssenter, Rotvoll. Han tiltrådde som professor i 2013 ved institutt for petroleumsteknologi, UiS. I 2019-2020 hadde han forskningstermin ved Geballe Laboratory for Advanced Materials, Stanford University, USA. Gjennom hans forskningskarriere har han opparbeidet seg erfaring fra universiteter, forskningsinstitutter og industrien. Yu mottok finansiering av Shell Norge for å etablere nanokatalyse laberatoriet ved UiS. Han var leder for programmområdet for forskning «rent drivstoff og petroleumsproduksjon ved bruk av nanomaterialer og nanoteknologi» ved UiS i perioden 2015-2017. Han var en av grunnleggerene av Applied Energy UNiLAB som består av 8 universitet fra forskjellige land. Han har organisert flere internasjonale konferanser, blant annet som konferanseleder av International Conference in Energy, Ecology and Environment 2019 i Stavanger. Han har vært gjesteredaktør av flere spesialutgaver i internasjonale tidsskrifter, blant annet i «Journal of Natural Gas Science and Engineering», «Catalysts», og «Applied Sciences». Han har blitt invitert til å vurdere bevilgningssøknader for Norges Forskningsrådet, American Chemical Society, Chilean National Science and Technology Commission, og Natural Science and Engineering Research Council of Canada. Han har over 70 tidsskriftpublikasjoner med mer enn 2300 siteringer. Yu sin nåværende forskning fokuserer hovedsaklig på design, syntese og karakterisering av nanomaterialer for bruk innenfor petroleum og fornybar energi produksjon, produksjon av hydrogen og syntesegass, biogass oppgradering, CO2 konvertering og utnyttelse, batterier og superkondensatorer, samt konvertering og lagring av energi.