NTVAs æresmedlemmer er personer som har gjort en særlig innsats for akademiets formål og virksomhet, eller hvis virke har hatt en særlig betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.

Oversikt over æresmedlemmer (utnevningsår i parentes)

Kjell Arne Ingebrigtsen (2022)
Asbjørn Rolstadås (2021)

Ragnhild Sohlberg (2014)
Hein Johnson (2014)

May-Britt Moser (2014)
Edvard Ingjald Moser (2014)

Knut Åm (2013)
Einar Johan Aas (2012) †

Kjell H. Bendiksen (2011)
Ola M. Johannessen (2010)

Idar Lars Ulstein (2009) †
Rolf Skår (2008) †
Alf Bjørseth (2007)
Haakon Sandvold (2006) †
Markvard Sellevoll (2006) †
Finn Lied (2006) †
Egil Abrahamsen (2006)
Jens Glad Balchen (2005) †
Sven Ullring (2001)
Johannes Moe (1999)
Harald A. Øye (1993)
John Ugelstad (1991) †
Kjell Johnsen (1990) †
Gustav Lorentzen (1990) †
Ivar Giæver (1974)
Inge Lyse (1974) †
Johan Christoffer F.C. Richter (1974) †

Nominasjon

Retningslinjer for tildeling og forslag om æresmedlemskap ble vedtatt i sak 66/06 i styremøte 8. desember 2006.

Retningslinjer for forslag om æresmedlemskap i NTVA:

  1. På det første styremøtet hvert år blir det tatt opp som sak forslag om nye æresmedlemmer. Alle innkomne forslag, innsendt gjennom foregående år, legges fram for styret.
  2. På grunnlag av diskusjonen i styret blir det vedtatt hvilke kandidater det eventuelt skal utarbeides en begrunnelse for som behandles på et senere styremøte. Normalt skal forslagsstilleren være ansvarlig for å utforme begrunnelsen som styret skal behandle.
  3. Forslagene, fram til endelig vedtak om tildeling av æresmedlemskap, skal i størst mulig grad anonymiseres.
  4. Frist for innsending av forslag er 31. desember hvert år. Alle medlemmer av NTVA har forslagsrett.

Retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap i NTVA:

  1. Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort en særlig innsats for NTVA eller hvis virke har hatt en særlig betydning for fremme av teknologi og naturvitenskap. Dersom personen som tildeles æresmedlemskap ikke allerede er medlem av NTVA, innebærer æresmedlemskapet at vedkommende også får status som ordinært medlem.
  2. Styret kan foreta innvalg av æresmedlemmer uten forutgående kunngjøring. Valg av æresmedlemmer krever enstemmighet i styret.
  3. Antall æresmedlemmer i NTVA bør ikke overstige 15 nålevende.