• Se nærmere beskrivelse av kriteriene i veiledning til innvalg.
  • Her gir forslagsstillerne sin begrunnelse i henhold til kriteriene over. Begrunnelsen bør inneholde dokumentasjon og så konkrete beskrivelser som mulig av kandidatens kompetanse og bidrag. Forslagsstillerne står som garantister for riktigheten av opplysninger som vanskelig kan dokumenteres.
  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 49 MB.
  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 49 MB.
  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 49 MB.
  • Forslagsstiller 1

  • Forslagsstiller 2