Walter Qvam

Siv.ing, næringsdrivende og styrearbeider Miway

Walter Qvam har hatt lederroller i flere større norske og internasjonale virksomheter innen- for bransjer som olje/gass, maritim, forsvar, IT, transport og rådgivning. Qvam var fra 2008 til juni 2016 Konsernsjef i Kongsberg Gruppen ASA. Fra 1980 til 1994 hadde han flere lederstillinger i Det Norske Veritas i Norge og internasjonalt. Han har også vært viseadministrerende direktør og ledet jernbanevirksomheten i NSB, vært administrerende direktør for Capgemini i Norge og også hatt lederroller i Capgemini i Stockholm og Utrecht, og vært partner i Bene Agere, et norsk strategi- og konsulentselskap etablert i 2005. Etter at han gikk av som konsernsjef i KONGSBERG har Qvam viet sin tid til styrearbeid, samt lederutvikling, innovasjon og digitalisering i næringslivet. Qvam er for tiden styreleder i det ledende seismikkselskapet PGS ASA, i forskningsstiftelsen SINTEF, i digitaliseringsinitiativet Digital Norway og i oppstartsselskapet wheel.me. Han er også leder av Rådet og nominasjons- komiteen i Det Norske Veritas. Qvam sitter i styret i Tim Greves Symposium, er medlem av Advisory Committe i SpareBank 1 Markets og valgkomiteen i Kværner ASA. Qvam ledet i 2017 Konkraft-utvalget «Konkurransekraft på norsk Sokkel» Gjennom sitt private foretak miway, (miway.no) og sin deltagelse i leder- utviklingsprogrammet NetworkNine arbeider Qvam med lederutvikling, mentorskap av ledere og rådgivning innen innovasjon og digitalisering i norsk næringsliv og offentlig sektor.