Udo Zimmermann

PhD., Professor ved Institutt for energiressurser, Universitetet i Stavanger

Udo Zimmermann har en BSc-grad i antropologi fra Frie Universitet i Berlin og Universitetet i Heidelberg i 1995 og MSc-grad i sedimentologi fra Universitetet i Heidelberg i 1995. Doktorgraden i geologi avla han ved Universitetet i Heidelberg i 1999 på avhandlingen: Provenance and tectonic setting of Lower Ordovican rocks in the southen Puna ( Argentina) implications for the crustal evolution of the western margin of Gondwana. Zimmermann var forskningsassistent ved Universitetet i Heidelberg fra 1995 til 1998 og lecturer ved Universitetet i Catamarca i Argentina fra 2000 til 2001. Fra 2001 til 2008 var han senior lecturer og forsker ved Universitetet i Johannesburg i Sør-Afrika. I 2008 kom han til Universitetet i Stavanger først som førsteamanuensis og fra 2015 som professor i geologi. Han har vært hovedveileder for 2 postdoctorer , 8 PhD-studenter og 13 MSc-studenter. Hans forskningsområder har vært sedimentologi, reservoarkarakterisering, micro- og nanoteknologier for rock-fluid interaksjon, geokjemi, jorden historie og paleotectonisk utvikling. Han har sammen med andre 53 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og bøker med fagfellevurdering, 15 av disse som førsteforfatter og har i tillegg over 250 konferansebidrag siden 1995.