Trygve Eftestøl

Dr.ing., professor ved Institutt for data- og elektroteknikk, Universitetet i Stavanger

Eftestøl fullførte 3-årig ingeniørutdanning innen automatiseringsteknikk ved Ingeniørhøyskolen i Bergen i 1992, sivilingeniørstudiet innen informasjons- teknologi ved Høgskolesenteret i Rogaland i 1994, og doktoringeniørgraden innen teleteknikk ved NTNU med avhandling om signalanalyse av elektro- kardiogrammer ble oppnådd i 2000. Etter et år som prosjektansatt hos Laerdal Medical AS startet Eftestøl sitt doktor- gradsstudium finansiert av Norges Forskningsråd og Laerdal Medical som ble avsluttet i 2000. Fra 2000 til dags dato har Eftestøl vært ansatt i vitenskaplig stilling ved institutt for elektroteknikk og databehandlig ved Universitetet i Stavanger. Eftestøl er leder for Programområdet for Helseteknologi ved Universitetet i Stavanger hvor fokus for forskningen er arbeidet med signalbehandlings- og mønstergjenkjenningsproblematikk rettet mot biologiske og medisinske anvendelser. Eftestøls forskning har vært rettet mot analyse av data som elektrokardiogram og andre signaler som gjenspeiler både behandling og fysiologisk respons hos pasienter under pågående hjertelungeredning. Eftestøl har også vært involvert i forskningsarbeid rettet mot analyse av magnetresonansbilder av hjertemuskel hos infarktpasienter og magnetresonansavbildninger av hjerne hos demens- pasienter.