Trygve Brautaset

PhD, professor ved Institutt for bioteknologi og naturvitenskap, NTNU

Trygve Brautaset (09.04.1966) tok sin PhD i Biokjemi ved UNIGEN Senter for Molekylærbiologi NTNU under veiledelse av Professor Svein Valla i 1998. Han fortsatte som postdoc ved NTNU under ledelse av professor Arne Strøm innenfor konstruksjon av nye antibiotika ved bruk av rekombinant DNA teknologi, og arbeidet han der utførte resulterte i SINTEF Råds pris for Frem-ragende Forskning sammen med forskerkollega Sergey Zotchev i år 2000. Patentbeskyttelse av teknologien vi utviklet i denne perioden var grunnlaget for oppstartsbedriften Biosergen i 2005 hvor Trygve fungerte som forskningsleder fram til 2009. I 2005 ble han ansatt som forsker i SINTEF avdeling for Bioteknologi, og ble i 2008 der Seniorforsker, og i 2013 Forskningssjef for Avdeling for Molekylær Biologi. I 2015 ble Trygve ansatt som Professor i Syntetisk Biologi ved institutt for Bioteknologi og Matvitenskap NTNU og dette er hans nåværende stilling. Brautaset sin forskning er innenfor mikrobiell bioteknologi særlig i koblingen mellom metabolic engineering, syntetisk biologi og system biologi. Brautaset har koordinert 5 EU og ERA prosjekter samt vært prosjektleder for 8 forsknings¬prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Brautaset er leder for Senter for Digitalt Liv Norge som er den største enkeltsatsingen på Bioteknologi finansiert av Forskningsrådet med et samlet budsjett på 470MNOK. Han har han publisert 72 peer review artikler (web of Science h-index = 26) og han er oppfinner på seks patenter. Brautaset har sittet i flere vitenskapelige komiteer, er styremedlem i Vectron Bio¬solutions AS, og han er medlem av Bioteknologirådet. Trygve var Chair man for konferansen Biokjemisk vintermøte i 2009 som samlet 500 deltagere.