Truls Eivind Norby

Dr.scient., professor ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Truls Norby (f. 1955) er Dr. Scient. fra Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (UiO) 1986, hvor han studerte og arbeidet med prof. Per Kofstad. Norby ble professor ved samme institutt 1994 og leder for Gruppe for faststoff-elektrokjemi (FASE) fra 1997. Gruppen teller i dag mer enn 30 personer, er lokalisert i Forskningsparken i Oslo, og er del av Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) ved UiO. Norby arbeider med høytemperatur uorganisk og fysikalsk faststoff-kjemi, spesielt termo- dynamikk og transport av defekter i keramiske materialer for faststoff-brenselceller, elektrolysører, fotoelektrokjemiske celler, gasseparasjonsmembraner, sensorer, termoelektriske generatorer, m.m. Han er internasjonalt mest kjent for sin forskning på protoner i oksider og deres bruk i høytemperatur protonledende elektrolytter og hydrogenseparasjonsmembraner. Norby har publisert mer enn 190 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift, og veiledet rundt 30 PhD- og 50 MSc-studenter. Han har ledet en rekke NFR- og EU-prosjekter, spesielt innen studier og bruk av protonledende keramiske materialer, og ofte i samarbeid med forskere ved SINTEF i Oslo og ved NTNU. Norby er redaktør i fagtidsskriftet Solid State Ionics og medlem av to norske akademier i tillegg til NTVA. Han har flere patenter og patent- søknader, og vant i 2012 Innovasjonsprisen ved UiO. Han har etablert bedriftene NorECs Norwegian Electro Ceramics AS, som utvikler, produserer og selger vitenskapelig utstyr, og CoorsTek Membrane Sciences AS (tidligere Protia AS) som utvikler energikonverteringsprosesser basert på protonledende materialer.