Trond Kvamsdal

Siv.ing., bygg og Master of Arts in Mathematics, professor ved Institutt for matematiske fag, NTNU

Trond Kvamsdal er professor i beregnings- orientert matematikk ved Institutt for matematiske fag ved NTNU, samt at han har en bistilling som Seniorforsker ved SINTEF Digital. Han ble utdannet som sivilingeniør ved Bygningsavdelingen i 1987 samt en Master of Art in Mathematics ved University of Wisconsin at Madison (1990-1991). Han har jobbet i SINTEF siden 1994 og ved NTNU siden 2007. Kvamsdal har jobbet innen flere aspekter av fagfeltet beregningsorientert vitenskap og teknologi (BVT) som på engelsk betegnes "Computational Science and Engineering" (CSE). Spesielt utvikling av numeriske metoder og datamaskinprogram for utfordrende problemstillinger innen faststoff- og fluid-mekanikk (tynnveggede konstruksjoner, ekstrudering av aluminium, vind mot broer, strømning rundt marine konstruksjoner, biomekanikk, poroelastiske simuleringer av jord og oljereservoar osv.). Spesielt vil vi her trekke frem "Adaptive elementmetoder", som han var med å dra i gang ved NTNU tidlig på 1990-tallet og som han har jobbet med og publisert mange journalartikler på siden den gang. Videre var han drivkraften bak en satsing ved SINTEF og NTNU på fluid-struktur interaksjon anvendt på slanke konstruksjoner som broer og offshore stigerør. Etter forskningstermin hos professor Thomas H. J. Hughes (UT-Austin) 2005- 2006 initierte Kvamsdal og var hoved-drivkraften bak en oppbygging av forskning på Isogeometrisk Analyse i Norge. Hovedideen til Isogeometrisk analyse er å bygge bro mellom design og analyse ved å bruke samme matematiske basis (splines) i CAD-systemene og elementmetodeprogrammene. Denne oppbyggingen har gjort at Norge anses som en av de toneangivende nasjonene innen Isogeometrisk Analyse. Det er uteksaminert flere PhD- kandidater og bygd opp ett stort "open source" isogeometrisk elementbibliotek kalt IFEM, og hans gruppe har publisert artikler som har oppnådd betegnelsen "Highly cited" by Web of Science. Kvamsdal har hatt gjesteforskeropphold (forskningstermin) ved det prestisje- tunge Institute of Computational Engineering Sciences (ICES) ved University of Texas at Austin, USA (2005-2006 og høsten 2012), Department of Structural Engineering, University of Pavia, Italia (våren 2013) samt ved Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge, England (høsten 2016). Videre har han siden 2008 vært President of Nordic Association of Computational Mechanics (NoACM), og siden 2013 vært medlem av Executive Committe for ECCOMAS. Han mottok i 2010 utmerkelsen IACM Fellow Award fra International Association of Computational Mechanics (IACM).