Tore Planke

Siv.ing.

Tore Planke (25.1.43) ble utdannet ved NTH, Institutt for Teknisk Kybernetikk, som en av professor Jens G. Balchens disipler. Diplom ble innlevert i 1969. Han var frsker ved SINTEF 1969 – 71 med fokus på datastyresystemer og mann - maskin interaksjon. I denne perioden og inntil 1973 var han tilknyttet Norcontrol AS (senere Kongsberggruppen) som prosjekt- leder innen utviklingen av automatiske navigasjons- og antikollisjonssystemer for skip. To års fartstid som skipselektriker var også en god og relevant bakgrunn for dette arbeidet. Han etablerte i 1972, sammen med sin bror Petter Sv. Planke, TOMRA SYSTEMS ASA. Han var teknisk direktør og hadde senere ansvar for utvikling av nye forretningsområder. Forlot selskapet i 1997. I 1996 etablerte han REDCORD AS (Nordisk Terapi AS) sammen med sin bror Petter, da som rådgiver og teknisk konsulent mens broren drev selskapet som dets AD. Tore Planke var initiativtaker til MEKATRONIKK AS, et samarbeidsprosjekt mellom bedrifter innen flere fagområder, for å styrke utviklings- og produksjonskompetansen for typiske elektromekaniske produkter. I 1998 etablerte han VENSAFE AS sammen med Mekatronikk AS, her også som rådgiver og teknisk konsulent. Han har hatt utallige tillitsverv som styremedlem i industrien, deltatt aktivt i bransjeforeningen for Elektronikkindustrien, har vært rådsmedlem i ELAB og medlem av flere programråd i NTNF. Han innehar en rekke patenter i forbindelse med apparater og systemer for automatisk håndtering av varer og returemballasje, samt utstyr for behandling av muskel- og skjelettplager. Tore Planke mottok NTNFs ærespris i 1992. I 2004 mottok han hedersprisen: Mester av Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe ved Institutt for Teknisk Kybernetikk og ble da også innlemmet som en av Jens G. Balchens ”Lausunger”!