Torbjørn Digernes

Professor emeritus

Torbjørn Digernes er tidligere rektor ved NTNU. Han har yrkesbakgrunn fra RUNIT i Trondheim i perioden 1972-1974, Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt 1974-1986, ved MARINTEK 1986-1990, og fra European Space Agencys romstasjonsprogram ved European Space Technical Centre i Nederland i perioden 1990-1996. Han kom tilbake til NTNU i 1996 var fra 1998 professor i marin prosjektering ved NTNU. Som dekan ledet han Fakultet for marin teknikk og senere Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (1999-2005). Rektorperioden var 2005-2013. Han har et betydelig internasjonalt nettverk i UH-sektoren, og ledet i flere år et europeisk universitetsnettverk på forskning og utdanning på energifeltet Han er for tiden president i NTVA.