Tor Inge Waag

Dr.ing., generalsekretær NTVA

Fagområder: Laser lysspredning, seismikk, ultralyd, sensorteknologi, offshore instrumentering: hele kjeden fra sensordata via signalbehandling til beslutningsstøtte. Tidligere ansettelser: SINTEF Petroleum (IKU), Sensorlink, Teknova, MHWirth og NORCE.