Sverre Magnus Selbach

PhD., Professor ved Instiutt for materialteknologi, NTNU

Sverre M. Selbach (f. 1980) er professor i materialkjemi ved Institutt for materialteknologi, NTNU. Han er utdannet sivilingeniør i materialteknologi (2005) fra samme institutt, hvor han også tok doktorgrad (2009) på stabilitet, defekter og faseoverganger i et multiferroisk materiale. Etter eksperimentell PhD ved NTNU dro han som post doc til ETH i Zürich for å begynne med simuleringer av elektronstruktur og dette har vært hans hovedaktivitet etter at han begynte som førsteamanuensis ved NTNU i 2012. Han har også hatt kortere opphold ved University of California, Santa Barbara (UCSB) og ved National Institute of Materials Science (NIMS) i Tsukuba, Japan. Den faglige hovedinteresseren er oksidmatrialer til bruk i energi- og informasjonsteknologi, og spesielt hvordan man kan utnytte defektkjemien til å skreddersy de funksjonelle egenskapene, samt fundamental forståelse av strukturelle faseoverganger, grenseflater i heterostrukturer og domenevegger i ferroiske materialer. Han jobber også med 2D-materialer, karbider og nanopartikler for anvendelser innen energiteknologi og som sensorer. I tillegg til simuleringer har han etablert totalspredning ved bruk av synkrotronrøntgenstråling eller høyenergetiske nøytroner som en ny metode ved instituttet sitt. Denne metoden brukes til å studere lokal struktur i uordnede, delvis ordene og amorfe materialer, og han har anvendt metoden til å studere faseoverganger, faste løsninger (oksidlegeringer), nanopartikler og in situ syntese av ferroelektriske materialer. Han har vært involvert i prosjekter for utvikling av materialer til batterier, piezoelektriske sensorer og aktuatorer, solceller, membraner, nye konsepter for minneteknologi og medisinsk diagnostisering. Selbach mottok DKNVS’ pris til yngre forskere innen naturvitenskap i 2012 og NT-fakultetet ved NTNU sin pris for beste PhD i 09/10. Han er medlem av DKNVS og deltok på første “kull” av NTNUs Stjerneprogram for yngre forskere. Han har publisert ca 70 vitenskapelige artikler og har vært hovedveileder for 4 PhD, 2 postdoktorer og 22 sivilingeniører.