Svein Stølen

Dr.scient, professor i kjemi, rektor Universitetet i Oslo

Min faglig hovedinteresse er uorganiske materialer, og spesielt sammenheng mellom struktur og egenskaper. Etter mange år med hovedfokus på termo- dynamikk, skiftet jeg retning etter et forskningsopphold ved Universitetet i Bristol i 1999. Jeg har deretter i stor grad gjort modelleringsstudier men knyttet til eksperi- mentelle studier, og gjerne i samarbeid med gode kollegaer i inn og utland. Jeg har benyttet store internasjonale forskningsanlegg som feks ESRF, og nasjonale infrastrukturer - spesielt tungregneanleggene. Jeg er opptatt av undervisning, og tar gjerne et delansvar for opprettelsen av det tverrfaglige studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi. Jeg har også moret meg med formidling av ulike art. Her er nettstedet www.periodesystemet.no det jeg er mest fornøyd med. Jeg ble i 2017 valgt til rektor ved Universitet i Oslo.