Stig William Omholt

Dr.philos, professor ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Stig W. Omholt er professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Siden høsten 2012 har han vært leder for NTNUs campus-dekkende bioteknologiprogram – NTNU Biotechnology – the Confluence of Life Sciences, Mathematical Sciences and Engineering. Han ble dr. philos. innen teoretisk biologi ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1988. Han har blitt sitert mer enn 7300 ganger og har en h-index på 40 (32 siden 2013). I perioden 1989-2012 var han professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), hvor han initierte og ledet Centre for Integrative Genetics (CIGENE) i perioden 2002-2012. I perioden 2010-2012 var han Kristine Bonnevie professor ved UiO og tilknyttet Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES). Han har innehatt en rekke tillitsverv i nasjonal og internasjonal sammenheng. Han er for tiden medlem av programstyret for BIOTEK2021 i Norges forskningsråd (NFR) og NFRs representant i styret til den internasjonale ESFRI-strukturen for bio- informatikk (ELIXIR). Han er også medlem av styret til Avicenna Alliance (en global samarbeidsorganisasjon mellom akademia og farmasøytisk og medisinsk- teknisk industri), hvor han leder organisasjonens Research Working Group, og er medlem av styret til den globale organisasjonen The Virtual Physiological Human Institute. Hans forskningserfaring inkluderer datadrevet matematisk modellering av biofysiske prosesser, regulering av populasjonsdynamiske mønstre, regulering av sosiobiologiske systemer, livshistorie- og evolusjons-biologi, gen- nettverksteori, bruk av ikke-lineær systemteori på genetiske problemstillinger for å forstå koblingen mellom genotype og fenotype, robusthetsegenskaper til komplekse systemer, beregningsbasert hjernefysiologi og hjerte-kar-fysiologi, helgenomsekvensering av laks og torsk, lakse-fysiologi og adferd, eksperi- mentell evolusjon av gjær og aldringsbiologien til bier, mus og folk.