Steinar Våge

MSc, regionsdirektør, Europa ConocoPhillips

Steinar Våge er født i Måløy i 1964. Med interesse for offshore-og petroleumssektoren tok han ingeniørstudier ved Rogaland Distriktshøgskole i Stavanger, BSc. I Petroleumsteknologi 1987 og MSc. i Reservoarteknologi 1991. I 1988 begynte Våge hos Phillips Petroleum i Norge og hadde stillinger innen ulike reservoardisipliner på feltene i Ekofisk-området, med spesiell interesse for økt utvinning og reservoarsimulering. Fra 1995-2000 jobbet han ved Phillips Petroleums’ hovedkontor i USA med forretningsutvikling internasjonalt innen leting og produksjon (E&P),og strategi og planlegging mot konsernstaben. Fra 2001 til 2002 hadde han ulike lederstillinger i Norge og UK. I perioden2004-2007 var han i Venezuela medansvar for ConocoPhillips’ 2Joint Ventures innen tungoljeproduksjon. Siden 2007 har Våge ledet ConocoPhillips’ aktiviteter i Norge, og fra 2012 i Europa. I denne perioden har fokus vært på å vokse ConocoPhillips’ posisjon i Europa. Han var ansvarlig for videreutviklingen av Ekofisk-området hvor det ble gjennomført omfattende nye investigeringer i plattformer og brønner på Ekofisk-og Eldfisk-feltene –samt fjerning av 10 nedstengte plattformer hovedsakelig på felt som sluttet å produsere i Ekofisk-området på slutten av 1990-tallet. Dette har vært et stort industrielt løft for Ekofisk-området, og lagt grunnlaget for en ambisjon om40 nye år med produksjon. I2015 begynte Våge i ny stilling ved ConocoPhillips’ hovedkontor i Houston med globalt ansvar for prosjekter, innkjøp og flytjenester. Våge har også interesse for og har deltatt aktivt i nasjonalt og internasjonalt arbeid relatert til olje-og gassindustrien. Han var i perioden 2007-2013 i styret for Norsk Olje og Gass, og styreformann fra 2008-2013. I 2012-2015 var han Management Committee medlem i International Association of Oil and Gas Producers (IOGP), og Vice Chair fra 2014-2015. Han ledet også konferansekomiteen for ONS i 2010.