Ståle Emil Johansen

Dr.scient., professor ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU

Ståle Emil Johansen er professor i anvendt geofysikk ved Institutt for Petroleums- teknologi og anvendt geofysikk ved NTNU. Hovedinteressene innenfor forskning er ressursanalyse og bassenganalyse med fokus på arktiske sedimentære bassenger. Før Johansen kom til NTNU var han forsker og forskningsleder i Statoil. Hovedforskningsfeltet her var tolkning av geofysiske data. I denne tiden var han også knyttet til IPT-NTNU som professor 2. Johansen har også engasjert seg sterkt i forskningsbasert innovasjon, og mot slutten av 1990-tallet utviklet Johansen og Statoilkollegene Ellingsrud og Eidesmo ny elektromagnetisk metodikk for direkte påvisning av olje og gass i reservoarene. Sammen med NGI og gründerne startet Statoil i 2002 selskapet EMGS som videreutviklet og kommersialiserte metoden. Johansen har PhD fra UIO og mastergrad fra UIB. Han startet sin karriere i Esso Norge før han kom til Statoil, Emgs og senere NTNU.