Snorre Aunet

Dr. ing., professor, Institutt for elektroniske systemer, NTNU

Snorre Aunet, født 1965 i Trondheim, er professor ved Institutt for elektroniske systemer, NTNU, og professor II ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han ble elektronikkingeniør fra Trondheim ingeniør¬høgskole i 1987 og cand. scient. i informa¬tikk, UiO, i 1993. Noen år med konstruksjon av integrerte kretser hos Nordic VLSI ble etterfulgt av stipendiatstilling ved Institutt for fysikalsk elektronikk, NTNU. Etter fullført dr.ing.-grad i 2002, har Aunet hatt ulike stillinger ved NTNU og UiO. Han har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler med fagfellevurdering og står bak 2 patenterte ideer. Aunet har undervist emner innen konstruksjon av mixed-signal integrerte kretser, datamaskinarkitektur samt laveffekt-elektronikk, og veiledet mer enn 50 master- og ph.d.-studenter. Mange av disse arbeidene har vært gjennomført, eller gjennomføres i samarbeid med, bedrifter som Atmel Norway, Disruptive Technologies, Energy Micro/ Silicon Labs, Integrated Detector Electronics, Nordic Semiconductor, Q-Free m.fl. Forskningsinteressene har de senere årene særlig dreid seg om konstruksjon av laveffekt/lavenergi integrerte kretser. I tillegg til de nevnte aktivitetene har han hatt arbeidsforhold eller kortere oppdrag hos bedrifter som Nortroll A/S, ABB Corporate Research, Sintef, og Integrated Detector Electronics. Samarbeid med utenlandske universitet har medført flere kortere forskningsopphold i Tyskland, ved Universitetet i Paderborn, samt et års opphold ved University of California, San Diego (2015-2016). Han ble valgt til senior member, IEEE, i 2006, og er mottaker av 2 best poster-/paper-awards. Aunet har også vært ekspertevaluator for EU-kommisjonen, samt Suomen Akatemia. De siste årene har han vært nestleder ved Institutt for elektroniske systemer (2018-2019) og er siden 2019 gruppeleder for gruppen for Krets- og radiosystemer.