Sissel Rogne

Dr.philos, direktør ved havforskningsinstituttet

Sissel Rogne (født 30. desember 1956) er genteknolog og har siden 2016 vært direktør for Havforskningsinstituttet. Før den tid var hun direktør i Bioteknologi¬nemda i 7 år og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og ved Institutt for naturfor-valtning, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hun ble tildelt Akademikerprisen 2012 for sin fag- og forskningsinnsats innen genteknologi og bioteknologi. Rogne har jobbet innen medisinsk forskning, akvakultur- og landbruks¬forskning, inkludert seks år som forskningsdirektør ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hun har vært, og er, medlem av lang rekke styrer og råd innenfor forskningsprogrammer, forskningsinstitutter og investeringsfond. Se vedlagte CV for mer informasjon om dette. Sissel Rognes har med en tung naturvitenskapelig/medisinsk bakgrunn kombinert med lederutdanning og erfaring, lykkes i en karriere som innen fag og ledelse.