RUTH SCHMID

Dr.Sc.Nat., Vice President Marketing, SINTEF

Ruth Schmid-Baumberger, født 1952 i Zürich, Sveits, er markedsdirektør i SINTEF med hovedansvar for å bygge opp forretningsområdet medisinsk teknologi inklusive nanomedisin. Hun har en doktorgrad i naturvitenskap (Dr. Sc. Nat.) fra ETH Zürich. Etter ett år som postdoktor i organisk elektro¬kjemi ved NTH, begynte hun som forsker, senere seniorforsker ved SINTEF Teknisk Kjemi (senere SINTEF Materialer og Kjemi, nå SINTEF Industri). Ruth ledet avdelingen/ faggruppen Polymerpartikler og Overflatekjemi fra 1997-2011 og gikk etterpå over i markedsdirektørstillingen. Ruths sentrale forskningsområder er fremstilling og karakterisering av mikro- og nanopartikler, samt overflatemodifisering av polymere og hybridmaterialer i bulk- og partikkelform. Ruth har vært med på utviklingen av monodisperse magnetiske partikler, kjent som Dynabeads og hun har dermed bidratt til grunnlaget for flere av de norske partikkelprodusenter. Etter hvert bidro Ruth til oppbygging av nye fagfelt med fokus på miniemulsjons-baserte prosesser og innkapsling og kontrollert frigivelse av aktive ingredienser. Denne kompetansen blir anvendt innen mange markedsområder som medisin, kosmetikk, hushold- og personligpleie produkter, mat og drikker, akvakultur og agrikultur. Ruth liker å overføre generisk kompetanse og teknologi fra ett anvendelsesområdet til et annet. I den senere tid har Ruth vist spesiell interesse for det relativt nye fagområdet nanomedisin, som hun har bygget opp i SINTEF over de siste 15 år og hvor hun har vært med på å utvikle nye partikkelbaserte teknologiplattformer innen diagnose og terapi og i den senere tid også karakterisering av slike systemer og hvor hun leder mange nasjonale og internasjonale prosjekt. Ruth har også bygget opp et stort internasjonalt nettverk innen nanomedisin og innkapsling og kontrollert frigivelse generelt. Eksempelvis er hun et meget aktivt medlem av Controlled Release Society (CRS), en internasjonal vitenskapelig organisasjon, hvor hun var president fra juli 2016 til juli 2017 og totalt 9 år i styret. Hun er SINTEFs representant og i øyeblikket leder av den europeiske teknologiplattformen innen nanomedisin (ETPN) og representerer SINTEF i EARTO arbeidsgruppen "Emerging Technologies for Healthcare". Ruth er også mangeårig medlem av American Chemical Society (ACS). Ruth har ca. 50 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift og er oppfinner på ca. 20 patenter.