Rolf Birger Pedersen

Dr.philos, professor og senterleder ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Rolf Birger Pedersen er utdannet Dr.philos fra Universitetet i Bergen i 1991. Han ble utnevnt professor ved UiB i 1999. Rolf Birger Pedersen har de siste 8 årene ledet et nasjonalt senter for fremragende forskning (SFF) i geobiologi ved UiB der han vært instrumentell både i oppstart og drift av senteret og i å forme essensielle forsknings- spørsmål og hypoteser, også på tvers av disipliner. Pedersen er en av de mest profilerte geologene i Norge og nyter stor internasjonal anerkjennelse. Han er nå leder for UiBs satsing på dypmarin forskning der bl.a. ny nasjonal infrastruktur(bl.a. dedikert ROV)finansiert fra NFR er viktige instrument i videre forskning av våre dyphavsrygger. Dette vil være essensiell kunnskap bl.a. i forbindelse med mulig utvinning av ressurser som f.eks. mineraler i dyphavet. Pedersen har gjennom mange år vist en unik evne til nytenkning. Han har bidratt til å satse på og bygge opp både enkeltforskere og forskergrupper, til å skaffe utstyr og ta i bruk ny og moderne teknologi for å nå nye forskningsmål og til å tiltrekke finansiering til forskergruppene rundt seg. Rolf Birger Pedersen har deltatt i feltarbeid og ekspedisjoner til sjøs over hele verden og har vært vitenskapelig leder og ledende forsker på mer enn 20 av disse ekspedisjonene.