Remi Eriksen

Group President og CEO, DNV GL Group

Remi er en teknologi-optimist, med sterk tro på at næringslivet bør og må innta en mer sentral rolle i omstillingen til en mer bærekraftig fremtid. Remi ser på utvikling av ny teknologi og innovasjon som nøkkelen til å løse fremtidens utfordringer. Han har en særlig interesse for datadrevne digitale løsninger. Eriksen er medlem av styret for World Business Council for Sustainable Development. Siden 2012 har han vært medlem i MARUT strategiske råd som bistår nærings- departementet med innspill til regjeringens maritime strategi. Remi Eriksen er sivilingeniør med en mastergrad i datateknologi og elektronikk fra Norges Tekniske Høyskole (NTH), forgjengeren til NTNU. Han har deltatt på Executive lederprogram på Rice University, IMD og INSEAD.