Ralph Høibakk

Professor emeritus

Ralph Høibakk er sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH og Ph.D. i matematikk fra UiT. Han var fra 1988 og i nrermere 15 år styremedlem i Tandberg (og Tandberg Television). Høibakk var tidligere konsernsjef i Tandberg Data (1978 -1986) som sto for banebrytende teknologi innen lagring av data. Han har pa 2000-tallet vært styreleder i flere høyteknologiske virksomheter.